•   

ETZ Partnertreffen in Horn / Setkání partnerů k ETZ projektům v Hornu


Auf Einladung der Wallenberger & Linhard Regionalberatung trafen sich am 6. Mai 2010 tschechische und nö. Partner, um neue ETZ Projekte zu besprechen. Na pozvání firmy Wallenberger & Linhard Regionalberatung se 6. května 2010 setkali v Hornu partneři z České republiky a Dolního Rakouska, aby projednali možnost spolupráce v rámci dalších ETZ projektů.

Das Treffen stieß auf großes Interesse vor allem von Seiten der tschechischen Organisationen. Besprochen wurden Projektideen zu den Themen Handwerk, Gebäudesanierung und Arbeitsmarkt. Auch VertreterInnen der tschechischen und österreichischen Förderstellen nahmen teil und zeigten sich erfreut über die geplanten Projekte. In den nächsten Monaten wird weiter an den Details der Projekte gearbeitet.

 

Setkání se těšilo velkému zájmu především ze strany českých organizací. Konkrétně byly projednány návrhy projektů na téma Řemesla, Sanace budov a Trh práce. Schůzky se zúčastnili také zástupci českých a rakouských dotačních institucí a byli potěšěni zájmem o další projekty. V následujících měsících se bude na projektech dále pracovat.