•   

Österreich ist Vorbild für tschechischen Tourismus/Rakousko je příkladem pro český cestovní ruch


MMag. Dagmar Strobl und Josef Wallenberger (Wallberger & Linhard Regionalberatung GmbH), Jiřina Ondrušová (Direktorin der WK Znojmo), Mag. Denisa Šipošová (Pressesprecherin der Stadtgemeinde Znojmo) (v.l.n.r.)

Bei der 2. internationalen Konferenz für Tourismus und Regionalentwicklung am 20. und 21. Mai 2010 in Znaim wurde Österreich oft als Vorzeigeland für erfolgreiche touristische Strategien genannt. / Na 2. mezinárodní konferenci cestovního ruchu a regionálního rozvoje bylo Rakousko dáno příkladem pro úspěšnou strategii v cestovním ruchu.

Zwei Tage lang präsentierten 20 Vortragende aus Tschechien, Ungarn und Österreich ihr Fachwissen und diskutierten mit den Teilnehmern. Die Themen drehten sich vor allem um die Qualität regionaler Produkte und deren Vermarktung als Qualitätsmarke, die Entwicklung touristischer Angebotspakete, das Angebot regionaler Köstlichkeiten und die bessere Vernetzung der touristischen Regionen und Organisationen. Immer wieder wurden Beispiele aus Österreich als positive Vorzeigeprojekte genannt.

Als österreichischer Vertreter hat GF Josef Wallenberger einen Vortrag zum Thema Regionalentwicklung beigetragen. MMag. Dagmar Strobl hat bereits im Vorfeld die Organisatoren der Veranstaltung bei der Bewerbung in der nö. Grenzregion unterstützt.

Po dobu 2 dnů vystoupilo na dvacet přednášejících z České republiky, Mad´arska a Rakouska. Tito odborníci následně diskutovali s účastníky konference na dané téma. Hlavním bodem byla především kvalita a marketing regionálních produktů a služeb jako značky kvality, vytvoření balíčků pro turisty, vytvoření nabídky oblastních specialit a lepší propojení turistických regionů a organizací. Několikrát bylo v konkretních případech dáno Rakousko za pozitvní příklad v cestovním ruchu.

Za Rakousko přednášel na téma regionálního rozvoje Josef Wallenberger - jednatel firmy Wallenberger & Linhard z Hornu. Jeho kolegyně MMag. Dagmar Strobl podpořila organizaci a propagaci konference na rakouské straně.